Lai darba devējs spētu veiksmīgi sadarboties ar "millenials" paaudzi, ir svarīgi apzināties visas šīs paaudzes priekšrocības un trūkumus, spēt izprast "millenials" vērtības, pielāgoties un pielietot tās uzņēmuma attīstībā. Tādas "millenials" paaudzei raksturīgas īpašības kā spēja darboties dinamiskos apstākļos, mērķtiecība, zināšanas par tehnoloģijām un sociālajiem tīkliem, līdera prasmes, enerģiskums, vēlme strādāt komandā, spēja pielāgoties pārmaiņām un vēlēšanās īstenot ambiciozus sapņus pilnīgi noteikti var tikt veiksmīgi izmantotas, lai virzītu uzņēmumu pretī jauniem sasniegumiem.

Vadītājs – iedvesmotājs un koučs

Darba alga, protams, arī 2018. gadā būs viena no svarīgākajām prioritātēm darbavietas izvēlē, tomēr aizvien vairāk pieaugs uzņēmuma kultūras un atmosfēras, kā arī topošā vadītāja nozīme darbavietas izvēlē. To apliecina arī pētījuma rezultāti* – vairāk nekā puse aptaujāto atzīst, ka vadītāja raksturs ir viens no faktoriem, kas tiek izvērtēts, izvēloties jauno darbavietu.

Jaunajai paaudzei ļoti svarīga ir vadītāja personība – viņi vēlas, lai vadītājs ir kā paraugs, kam līdzināties, iedvesmotājs, mentors – cilvēks, no kura var daudz mācīties. Vienlaikus vadītājam ir jābūt atklātam, saprotošam, uzmanīgam, viņam ir jāveido atvērta attiecību kultūra un jāsniedz atgriezeniskā saite, cik bieži vien iespējams.

Kādu darba vidi sagaida "millenials"?

Pirmkārt, uzņēmumā ir jābūt draudzīgai un atvērtai videi, kas ļauj ne vien labi justies, bet arī mudina "millenials" pārstāvjus piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas šai paaudzei ir īpaši svarīgi. Ieteicams parūpēties par to, lai jaunajam kolēģim būtu mentors, kurš palīdz iejusties, iepazīstinot ne tikai ar darba pienākumiem, bet arī ar uzņēmuma vidi un tradīcijām.

Runājot par darba pienākumiem, pētījuma dati parāda, ka "millenials" paaudzes pārstāvji vēlas darīt darbu, kas sakrīt ar viņu vērtībām (46%) un kurā ir interesanti (56%). Tāpat viņi novērtēs, ja tiks iesaistīti lēmumu pieņemšanā, saņems skaidrus uzdevumus, kā arī tiks regulāri atzinīgi novērtēti.

Jaunajai paaudzei ir svarīgi, lai darba uzdevumi būtu ne tikai aizraujoši, bet tie arī nepārtraukti mainītos. Rutīna ir viņu ienaidnieks! Pētījuma* dati liecina – piektajai daļai aptaujāto jauniešu pārmaiņas nepieciešamas ik pēc 12 līdz 18 mēnešiem, gandrīz tikpat liels skaits aptaujāto atzinuši, ka pārmaiņas sagaida ik pēc 8 līdz 11 mēnešiem, bet 16% – ik pēc 4 līdz 7 mēnešiem. Šis darba devējiem nākamajā gadā būs liels izaicinājums, jo papildus citām "millenials" prasībām ir jāspēj regulāri nodrošināt darba pienākumu dažādību, turklāt tos nepieciešams mainīt ļoti regulāri.

Vai uzņēmumi 2018. gadā ir gatavi "millenials" paaudzei?

"Millenials" paaudzes darbiniekiem raksturīga nepakļaušanās hierarhijas principiem. Izteikti hierarhiska struktūra šo paaudzi demotivē un liek justies apspiestai. Ņemot vērā šo tendenci, mūsdienās daudzi uzņēmumi pāriet no hierarhiskas jeb matricas struktūras uz tīklveida, kas ir pierādījusi savu efektivitāti daudzos veiksmīgos uzņēmumos.

Tāpat, ņemot vērā faktu, ka "millenials" paaudzes pārstāvji nesteidzas pieaugt, atliek pieaugušo dzīvi uz vēlāku laiku un bauda dzīvi tagad, viņiem ļoti būtisks ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Arī šo faktoru daudzi uzņēmumi ņem vērā, piedāvājot darbiniekiem izmantot elastīgā darba laika priekšrocības, kā arī psihologa, konsultanta vai kouča konsultācijas, lai palīdzētu ar padomu balansa saglabāšanā.

Līdzās jau ierastajiem darbinieku labumiem – sociālās garantijas, pasākumi darbiniekiem, sadarbības partneru īpašie piedāvājumi –, ņemot vērā dinamisko un nereti arī stresa pilno darba vidi, darba devēji sāk nodrošināt arī bezmaksas sporta zāles abonementu, masiera pakalpojumus, kā arī personīgā trenera konsultācijas.

Tomēr jāatceras, ka pirms jebkuru pārmaiņu ieviešanas nepieciešams izpētīt, kādēļ un kādi tieši jauninājumi būtu jāveic. Ar šo soli sākām arī "Transcom" – ar pētījuma palīdzību noskaidrojām, kādā vidē "millenials" paaudze vēlētos strādāt un kas šos cilvēkus spētu motivēt. Analizējot iegūtos rezultātus, plānojam, kā pielāgot uzņēmuma vidi arī "millenials" prasībām, un ar lielāko prieku, šīs paaudzes iedvesmoti, meklējam jaunus, progresīvus risinājumus arī 2018. gadam. Šobrīd "Transcom" uzņēmuma darbiniekiem jau piedāvājam tādus "millenials" paaudzei darba vidē nepieciešamus bonusus kā elastīgu darba laiku, kouča konsultācijas, bezmaksas sporta zāles abonementu. Tāpat personisko atgriezenisko saiti darbiniekam sniedzam 1 līdz 2 reizes mēnesī, taču "millenials" vēlme saņemt regulāru atgriezenisko saiti mūs mudina pāriet uz arvien biežākas atgriezeniskās saites sniegšanas kultūru 2018. gadā.

"Millenials" paaudzes atšķirīgās iezīmes un prasības mudina uzņēmumus arvien vairāk mainīties, attīstīties un meklēt jaunus risinājumus. Vērtējot kopējo situāciju darba tirgū, uzskatu, ka uzņēmumi arvien vairāk sāk apzināties "millenials" paaudzes iezīmes un sāk pielāgoties tās prasībām. Tomēr, lai pilnīgāk izprastu jauno paaudzi un spētu saskatīt tās stiprās puses, ir nepieciešams atbrīvoties no valdošajiem stereotipiem, jauniešus vairāk iepazīstot. Pilnīgi noteikti arī šai paaudzei ir savas stiprās puses, kas ne vien ienesīs jaunas dvesmas un skatījumu kolektīvā, bet arī palīdzēs veicināt uzņēmuma attīstību.

*Pētījums veikts 2017. gada janvārī, un tā laikā Zviedrijā aptaujāti 1000 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem.