Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kuras galvenais mērķis ir aizstāvēt arodbiedrību dalībnieku intereses. Tā apvieno 20 dalīborganizācijas un īsteno arodbiedrību biedru un darba ņēmēju interešu aizstāvību nozaru un starpnozaru līmenī. LBAS dibināta 1990. gadā.

1.maijs – Darba svētki

28.aprīlis 2017 12:59