Latvijas Banka

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, kuras uzdevumi ir noteikt un īstenot monetāro politiku, emitēt nacionālo valūtu, veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību u.c. Tā ir viena no svarīgākajām valsts iestādēm, kas veic likumā noteiktus tautsaimnieciskus uzdevumus. Latvijas Bankas darbības galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Latvijas Banka tika dibināta 1922. gadā.

'Swedbank' ieviesusi zibmaksājumus  (26)

12.novembris 2018 08:40

Latvijas Banka: Ārā no vāveres rata  (26)

06.septembris 2018 11:04