Imigrācija

Imigrācija

Imigrācija ir cilvēku ieceļošana no vienas valsts citā, ar mērķi apmesties tajā uz dzīvi. Pastāv vairāki imigrācijas cēloņi, taču lielākoties tas saistāms ar ekonomiskajiem aspektiem. Imigrācija var būt arī nelegāla. Lielbritānijā, kā arī vairākās citās Eiropas valstīs pēdējos gados ir pieaudzis latviešu imigrantu skaits, kuri dodas dzīvot uz citām valstīm lielākas darba algas un labāku dzīves apstākļu dēļ.