Ģenerālprokuratūra

Ģenerālprokuratūra

Ģenerālprokuratūra ir valsts instance, kuras galvenie uzdevumi ir organizēt un uzraudzīt prokuratūras sistēmas darbību, kā arī uzņemties sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanu.