Pēckara gados vairāku birokrātisku kļūdu rezultātā zemesgabals nav ticis pie jauniem īpašniekiem. Tikai 30 kvadrātmetru lielais zemesgabals Hodonīnas nomalē līdz Otrajam pasaules karam piederējis kādai ebreju ģimenei, kas iznīcināta holokaustā.

Nacistiskās okupācijas laikā 1943. gadā zemesgabals iekļauts kadastra sarakstos, un kā īpašnieks norādīta Gestapo vietējā pārvalde. 1982. gadā kārtējā kadastra uzskaitē kā zemesgabala īpašnieks atkal minēta "valsts slepenpolicijas pārvalde", kaut arī iestādes ar tādu nosaukumu toreizējā Čehoslovākijā nav bijis.

Kļūda atklāta tikai tagad. Vietējā zemes fonda pārvalde sola to ātri novērst un pievienot zemesgabalu citiem šī rajona īpašumiem, kas atrodas valsts pārziņā.