Par likumu nobalsoja 315 Augstākās radas deputāti, pret - 25, vēl 25 atturējās, bet 17 balsošanā nepiedalījās.

Tiesa tiks izveidota gada laikā pēc likuma stāšanās spēkā. Tā sāks darbu, ja tās sastāvā konkursa kārtībā iecels vismaz 35 tiesnešus, no kuriem vismaz desmit - apelācijas palātā.

Tiesnešu atlases konkursā piedalīsies Starptautisko ekspertu padome un Augstākā tiesnešu kvalifikācijas komisija.

Starptautisko ekspertu padomē ietilps pārstāvji no starptautiskām organizācijām, kuras nodarbojas ar cīņu pret korupciju un kuras sadarbojas ar Ukrainu uz starptautisko līgumu pamata. Padomē ietilps seši locekļi un vismaz trīs no viņiem varēs uzlikt veto Augstākās tiesnešu kvalifikācijas komisijas lēmumam attiecībā uz to vai citu tiesnesi.

Likumprojekta izskatīšanas laikā Starptautiskais valūtas fonds (SVF) uzstāja, lai ekspertu padomei būtu izšķirošā loma noteikt, vai kandidātiem uz pretkorupcijas tiesas tiesneša amatu ir atbilstoša kvalifikācija.

Pretkorupcijas tiesas izveidošana ir viena no starptautisko aizdevēju prasībām Kijevai un tās izveidošanas atbalstītāji uzskata, ka neatkarīgas pretkorupcijas tiesas izveidošana ir būtisks solis likuma varas nostiprināšanai Ukrainā.