Lielais pieaugums esot sasniegts, iesaistot plašu sabiedrību mežu stādīšanas kustībā, ziņojot Nacionālā apmežošanas komiteja. Pērn komiteja apstiprināja digitāli pārraudzītu brīvprātīgu koku stādīšanas programmu Pekinas apkārtnē, Iekšējās Mongolijas autonomijā, kā arī Aņhui un Šaaņsji provincēs.

Reģionālās valdības arī īstenojot dažādus plānus, lai veicinātu sabiedrības iesaisti, tostarp veidojot tematiskus vai kaut kā piemiņai veltītus mežus. Dažu pēdējo gadu laikā Ķīna īpaši attīstījusi tā dēvēto "ekoloģisko būvniecību", kurā apmežošanas pasākumi patlaban ir viens no galvenajiem mērķiem.

Valsts vēlas palielināt mežu platību līdz 23% līdz 2020. gadam, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām un augsnes eroziju.