Abi katalāņi tika notiesāti par karaļnama apvainošanu, jo 2007. gadā notikušās demonstrācijas laikā bija sadedzinājuši karaliskās ģimenes fotogrāfiju, protestējot pret toreizējā karaļa Huana Karlosa vizīti Žironā.

Sākotnēji viņiem tika piespriests 15 mēnešu ilgs cietumsods, kas vēlāk tika nomainīts ar 2700 eiro lielu sodanaudu, kuras nesamaksāšanas gadījumā abiem tomēr nāktos doties uz cietumu.

Tomēr ECT atdzina, ka abu prasītāju rīcība bijusi "simboliska neapmierinātības un protesta izpausme", kuru nav pamata uzskatīt par naida runu vai aicinājumu uz vardarbību.

ECT tiesa arī norādīja, ka cietumsods gadījumā, ja netiek samaksāta sodanauda, ir uzskatāms par nesamērīgu iejaukšanos runas brīvībā.

ECT uzdeva Spānijai katram no abiem prasītājiem izmaksāt 2700 eiro lielu kompensāciju, kā arī segt tiesas izdevumus.