1. septembrī tiks satīrīta Liepājas, Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novada jūrmala.

Iniciatīvas autori ir Vides izglītības fonds un kampaņa "Mana jūra". Iniciatīva "Piekrastes Tīrrade" ir simboliska dāvana Latvijas valsts simtgadē, un tajā piedalīties aicināts ikviens, kam rūp tīra jūras piekraste, iepriekš reģistrējoties mājas lapā www.tirrade.lv.

"Piekrastes tīrrade" svinīgi tiks atklāta Nidā pulksten 10.00 pie robežstabiņa, kas atdala Latviju no kaimiņvalsts Lietuvas. Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklās Jānis Ulme, Vides izglītības fonda vadītājs, atbalsta vārdus iniciatīvai veltīs arī VARAM, Nīcas un Rucavas pašvaldību pārstāvji.

"Piekrastes tīrrade" turpināsies 8. septembrī – tad tiks sakopta Ventspils un Ventspils novada piekraste. 15. septembrī Tīrrade norisināsies Dundagas, Rojas, Mērsraga un Salacgrīvas novadā, 22. septembrī – Engures, Carnikavas, Saulkrastu un Limbažu novadā, savukārt pēdējā mēneša sestdienā – 29. septembrī – Latvijai tiks uzdāvināta tīra Jūrmalas un Rīgas piekraste.

Iniciatīvas nosaukums "Piekrastes tīrrade" ietver vārdu, kas ticis radīts īpaši šim pasākumam. "Tīrrade" ir saliktenis, ko veido divi vārdi – "tīrs" un "radīt". Tādejādi iniciatīvas autori vēlas uzsvērt, ka tos vieno un iedvesmo ideja par tīras vides radīšanu, vīzija par tīru un sakoptu piekrasti. Iniciatīvu atbalsta vietējās piekrastes pašvaldības, Latvijas ekoskolas, vairāki uzņēmumi, mediji un sabiedriskās organizācijas.

Jau septiņus gadus Vides izglītības fonds īsteno kampaņu "Mana jūra" – tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jūras piesārņojošo atkritumu problēmai. Kampaņa tiek īstenota sadarbībā ar plašu partneru loku Latvijā un citās valstīs – valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, NVO, kā arī ar starptautiskajām institūcijām un izpētes institūtiem. Kampaņas atpazīstamākā iniciatīva ir zaļā ekspedīcija.

Katru gadu zaļā ekspedīcijas laikā tās dalībnieki 43 vietās jūras piekrastē saskaņā ar ANO Vides programmas izstrādātu metodoloģiju veic jūru piesārņojošo atkritumu izvērtējumus. Monitoringu mērķis ir apkopot un pēc tam analizēt iegūtos datus.Salīdzinot šī gada datus ar vidējiem izpētes rezultātiem septiņu gadu griezumā, šogad atkritumu daudzums ir pieaudzis par apmēram vienu trešdaļu. Gandrīz 60% no monitoringa laukumos atrastajiem atkritumiem ir plastmasa.

Lai piedalītos sakopšanas darbos, organizatori aicina reģistrēties mājas lapā www.tirrade.lv. Savlaicīga reģistrācija ir svarīga, jo ļauj maksimāli labi jau šobrīd saplānot cilvēku noslodzi visā piekrastes garumā – lai pēc iespējas labāk, efektīvāk sakoptu pludmali, iniciatīvas rīkotāji visu Latvijas piekrasti ir sadalījuši īsākos posmos, vidēji tie ir 3,5 kilometrus gari. Visos novados sakopšanas darbi ritēs pēc vienota plāna, tie sāksies pulksten 10.00 un noslēgsies pulksten 14.00. Noteiktajā datumā pulksten 10.00 "Tīrrades" dalībniekam jāierodas izvēlētajā vietā, kur viņu sagaidīs kāds no "Piekrastes tīrrades" posmu koordinatoriem, kurš ikvienam izsniegs maisus un cimdus, instruēs par drošību un sakopšanas darbu plānu. Katram "Piekrastes tīrrades" dalībniekam tiks piešķirti divi dažādi maisi, viens no tiem būs domāts plastmasas atkritumiem, savukārt otrs – visiem pārējiem. Sadarbībā ar AS "BAO" būs iespēja bīstamos atkritumus nodalīt no pārējiem, novietojot tos atsevišķos konteineros.

Vides izglītības fonds (VIF) ir pasaules vadošās vides izglītības un neatkarīgās tūrisma ekosertifikācijas organizācijas Foundation for Environmental Education (FEE International) pārstāvis. Latvijā VIF nodrošina visu starptautisko FEE programmu - Zilais karogs, Zaļā atslēga, Ekoskolas, Jaunie vides reportieri, Izzini mežu - īstenošanu vai pārraudzību. Jau septīto gadu VIF īsteno arī nacionāla līmeņa vides kampaņu "Mana jūra", kuras ietvaros katru vasaru notiek zaļā ekspedīcija.