Līdz nākamajai tiesas sēdei, kas paredzēta nākamā gada 25. februārī, abas puses centīsies panākt izlīgumu.

2008. gada 2. jūlijā likumīgā spēkā stājās Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas spriedums, ar kuru Puķītis notiesāts par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nodarot zaudējumus Siguldas novada domei 109 588 latu apmērā.

Puķītis, būdams Siguldas pilsētas domes priekšsēdētājs pieļāva, ka Siguldas pašvaldībai piederošās 15 SIA "Siguldas senleja" kapitāla daļas 2002. gadā tika pārdotas par samazinātu vērtību, nodarot pašvaldībai minētos zaudējumus.

Krimināllietas iztiesāšanas gaitā Siguldas novada dome atteicās no tiesībām piedzīt kaitējuma kompensāciju no Puķīša, tādēļ, ievērojot Prokuratūras likumā un Civilprocesa likumā noteiktās prokurora pilnvaras pašvaldības interešu aizsardzībā, prasību pret Puķīti par Siguldas pašvaldībai nodarīto zaudējumu piedziņu cēlis prokurors.

Pirmais spriedums lietā bija par labu domei. Proti, 2011. gada 27. decembrī Siguldas tiesa lēma piedzīt no Puķīša gan nodarītos zaudējumus, gan valsts nodevu un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus. Puķītis iesniedza apelācijas sūdzību, un Rīgas apgabaltiesa ar 2013. gada 12. jūnija spriedumu prasību par zaudējumu piedziņu noraidīja.

Šāds lēmums nepamierināja prokuroru Armīnu Reini, un viņš vērsās Augstākajā tiesā (AT), lūdzot spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instancei tiesā. AT Civillietu departaments prokurora lūgumu apmierināja, 2016.gada beigās nododot lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Tiesu informatīvās sistēmas dati liecina, ka apgabaltiesā, skatot sūdzību atkārtoti, nomainīta tiesnese, jo mūžībā devusies tiesnese Māra Katlapa. Pašlaik prasību skata Svetlana Beļajeva.

Prasību par zaudējumu piedziņu Siguldas novada pašvaldības vārdā cēlis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Reinis, bet pašvaldība uztur šo prasību, informēja pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājas vietniece Sindija Brikmane.