Lai apturētu gruzdēšanu kūdras purva teritorijā, Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki patlaban apkārt degošajai platībai rok kūdras slāni. Platībās, kur degšanas perimetra ierobežošanas darbi ir apgrūtināti, tiek celtas ārā koku saknes un novākti sakritušie un degušie koki, informē DAP. Pārvaldes darbinieki cer līdz pietkdienas vakaram gruzdēšanu apturēt pilnībā, taču teritorijas regulāra uzraudzība turpināsies, kamēr nebūs sākušies ievērojami nokrišņi.

Jau zinots, ka 31. oktobrī Ķemeru Nacionālajā parkā kūdras purvā izcēlās ugunsgrēks. Degošā platība atrodas Kaļķa ciema apkārtnē, Jelgavas novada Valgundes pagastā, netālu no Kalnciema dolomītu karjera. Nezināmu iemeslu dēļ purva teritorija 0,17 hektāru platībā dega jau šā gada 9. līdz 10. augustā. Vasarā ugunsgrēku Valsts meža dienestam izdevās apdzēst, un kopš tā brīža DAP veica teritorijas regulāru uzraudzību, arī pašreizējās degšanas iemesli nav zināmi.

Kūdras gruzdēšana konstatēta pavisam nelielā platībā un tiek pilnībā kontrolēta, arī apkārtnes iedzīvotājiem briesmas nedraud, uzsver DAP. Tomēr pārvalde vēlreiz mudina ikvienu doties dabā ar izpratni – nemest zemē izsmēķus, nekurināt ugunskurus neatļautās nacionālā parka vietās, kā arī nepiesārņot dabu ar atkritumiem.