"LVBet" vēlējies uz nenoteiktu laiku saņemt atļauju spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, dome veikusi aptauju, kurā piedalījās 92 Pārventas iedzīvotāji. Savu interešu aizskārumu spēļu zāles atvēršanas gadījumā saskatīja 62 iedzīvotāji jeb 67,39% respondentu, viens iedzīvotājs pauda pretēju viedokli, bet 29 aptaujātie jeb 31,52% atturējās atbildēt uz šo jautājumu.

Kopumā 88 iedzīvotāji jeb 95,66% aptaujāto pauda viedokli, ka atļauja spēļu zāles un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Talsu ielā 17 nav jāizsniedz. Par atļaujas izsniegšanu bija divi aptaujātie, bet vēl divi aptaujas dalībnieki atturējās atbildēt uz šo jautājumu.

Ņemot vērā aptaujas rezultātu, dome lēmusi atļauju neizsniegt.