Kredīts "Pļaviņu komunālajiem pakalpojumiem" nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures sezonu un laikus un nepārtraukti norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto šķeldu un malku. Aizņēmumu uzņēmums ņems ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz vienu gadu.

Dome lēma atbalstīt kapitālsabiedrības lūgumu. Galvotā aizņēmuma atmaksu dome garantēs ar pašvaldības budžetu.

Jau vēstīts, ka kopš maija pašvaldības uzņēmumu vada Normunds Liepnieks, jo iepriekš no amata atsaukta Ludmila Lencberga. Par viņas atsaukšanu dome lēma, jo uzņēmums domei paziņojis par nespēju samaksāt kārtējos maksājumus 22 000 eiro apmērā par aizdevumu Valsts kasē, kas ņemts, lai nodrošinātu kurināmo apkures sezonā. Tāpat uzņēmumā esot bijušas problēmas personāla vadības jautājumos.