Minēto ēku skaitā 115 ir izglītības iestādes, 45 ārstniecības iestādēs, 183 dzīvojamās mājas, kā arī 283 iestādes, piemēram, noliktavas, biroji un citas telpas.

Kā norāda Bušta, pirmos iesniegumus par apkures pieslēgšanu uzņēmums sācis saņemt jau septembra vidū. Paredzams, ka, saglabājoties pašreizējiem laikapstākļiem, aktīvā apkures sezona varētu sākties oktobra pirmajā vai otrajā nedēļā. Uzņēmums par apkures sezonas sākumu vai beigām pieņem to datumu, kurā siltumam ir pieslēgti vai no tā atslēgti vairāk nekā 50% ēku. Patlaban pieslēgti ir 8% no uzņēmuma pārziņā esošajiem namiem.

Uzņēmumā norāda, ka kopumā tas apkures sezonai ir gatavs, lai gan siltumtrasēs vēl daži posmi tiek remontēti un darbu laikā karstais ūdens un apkure iedzīvotājiem tiek nodrošināta ar pagaidu siltumtīkliem. "Uzņēmums ir gatavs nodrošināt apkuri saviem klientiem jebkurā brīdī - ar nosacījumu, ka nav parādu par piegādāto siltumenerģiju, kā arī siltummezgls ir sagatavots apkures sezonai," norāda Bušta, piebilstot, ka ir klienti, kuri apkuri neatslēdz arī vasaras mēnešos, lai arī drēgnajās un lietainajās vasaras dienās - ja tādas ir - mājoklī pastāvīgi būtu komfortabli.

Ēkās apkure tiek pieslēgta pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, kad par to ir nobalsojis vairākums īpašnieku un šī vēlme ir pausta pilnvarotajai personai vai apsaimniekotājam, kurš ar iesniegumu vērsies pie "Rīgas siltuma".