Atbilstoši rīcības plānam personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, kā arī lai nodrošinātu neatliekamo medicīnisko palīdzību un primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpi personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā, ir iesaistītas divas Veselības ministrijas padotības iestādes - NVD un NMPD.

NVD tiks piešķirti 12 832 eiro, lai segtu izdevumus, kas radušies laika posmā no šī gada 1.janvāra līdz 31.jūlijam, saistībā ar patvēruma meklētāju ārstēšanu Latvijas ārstniecības iestādēs. Savukārt 2167 eiro tiks piešķirti NMPD, lai segtu izdevumus, kas šajā laika periodā radušies saistībā ar 20 izsaukumiem pie patvēruma meklētājiem.