Lieta ierosināta pēc divdesmit 12. Saeimas deputātu pieteikuma. Viņi ir Ivars Zariņš, Jeļena Lazareva, Jānis Tutins, Andris Morozovs, Vitālijs Orlovs, Boriss Cilevičs, Jānis Urbanovičs, Sergejs Potapkins, Ivans Ribakovs,Raimonds Rubiks, Aleksandrs Jakimovs, Ivans Klementjevs, Sergejs Mirskis, Igors Zujevs, Romans Miloslavskis, Sergejs Dolgopolovs, Artūrs Rubiks, Jānis Ādamsons, Mihails Zemļinskis un Andrejs Klementjevs.

Apstrīdētās normas attiecas uz elektroenerģijas ražotājiem, kas ražo elektroenerģiju no atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī tiem, kas ražo elektroenerģiju koģenerācijā, un kas saņem valsts atbalstu elektroenerģijas obligātā iepirkuma veidā. Apstrīdētās normas nosakot netaisnīgu, nesamērīgu un to izdošanas mērķim neatbilstošu pārkompensācijas aprēķinu.

Proti, pārkompensācijas aprēķinos neesot ņemts vērā viss komersantam sniegtais valsts atbalsts, kā arī citi komersanta gūtie ienākumi. Savukārt normas, kas regulē pašpatēriņa kontroli, nosakot, ka pašpatēriņa principus var turpināt nepildīt, pie tam atliekot pašpatēriņa kontroles uzsākšanu par vairāk nekā gadu.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka apstrīdētās normas neatbilst Satversmes 64. pantam. Tās esot izdotas "ultra vires", jo ar tām Ministru kabinets esot izlēmis Saeimas kompetencē esošus jautājumus. Pirms apstrīdēto normu pieņemšanas neesot notikušas arī pienācīgas diskusijas, ņemot vērā, ka tās radot būtisku slogu visai Latvijas sabiedrībai. Vienlaikus pieteikuma iesniedzēji norāda, ka šīs normas neatbilst pilnvarojošo likumu normu saturam un mērķim, kā arī nenodrošina, ka elektroenerģijas lietotājiem elektroenerģija tiek piegādāta par pamatotām cenām.

Satversmes 64. pants noteic, ka: "Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai šinī Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros."

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2018. gada 9. augustā ierosināja lietu "Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 91., 92., 98. un 99. punkta, 8. pielikuma 2. punkta un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" 63.8 punkta pēdējā teikuma, 106., 107., 113. un 114. punkta, 10. pielikuma 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam".

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Ministru kabinetu līdz 2018. gada 9. oktobrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 9. janvāris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.