Biruma norādīja, ka lēmums bijis ļoti personisks, tāpēc dziļāk savus aiziešanas iemeslus viņa nevēlas skaidrot.

Runājot par aizvadīto laiku PSKUS, Biruma sacīja, ka pēdējos gados slimnīcā notikušas milzīgas pārmaiņas un slimnīca ir kļuvusi par flagmani ne tikai ārstnieciskajos jautājumos, bet arī darba organizācijas jautājumos. "Slimnīcas efektivitātes un produktivitātes rādītāji pēdējos gados ir nozīmīgi paaugstinājušies, ieviešot gan LEAN metodes darba procesos, gan jaunus IT risinājumus, gan sakārtojot finanšu uzskaites sistēmu un transformējot atlīdzības politiku," sacīja Biruma.

Pēc viņas domām, Stradiņa slimnīcā patlaban ir laba vadības komanda, kura spēj turpināt sāktos pārmaiņu procesus, tomēr vienlaikus PSKUS bijusī valdes locekle atzina, ka slimnīcas darbā visu laiku būs ko uzlabot, jo medicīna ir viena no nozarēm, kas strauji aug un attīstās.

Biruma saskata vairākus lielus izaicinājumus, ar kuriem slimnīcai un valdei tuvākajā laikā būs jāsaskaras. Viens no tiem būs slimnīcas mērķu sasniegšana, jo mērķi 2018.gadam ir izaicinoši un būs jāspēj sabalansēt finanšu iespējas ar visām vajadzībām un prioritātēm.

Pēc Birumas paustā, nozīmīgs izaicinājums būs arī pārmaiņu ieviešana slimnīcā. "Veselības nozare būtiski mainās ieviešot e-veselību, pacientu drošības sistēmu un citus jauninājumus. Svarīgi skatīties, kā slimnīcā uzlabot un vienkāršot esošos procesus, lai sniegtu pacientam lielāko pievienoto vērtību," teica Biruma.

Biruma atzina, ka nozīmīgs turpmākais izaicinājums slimnīcai būs arī novecojusī infrastruktūras daļa, proti, ēkas, kas ir arhitektūras pieminekļi. Slimnīcas infrastruktūras uzlabošanai ir nepieciešami lielāki finansiālie līdzekļi, jo arhitektūras pieminekļu renovācija un remontdarbi ir būtiski dārgāki un sarežģītāki, uzsvēra Biruma.

Tāpat viņa kā nozīmīgu izaicinājumu redz cilvēkresursu trūkumu nozarē, īpaši no nākamā gada 1.janvāra, kad plānots atcelt pagarināto normālo darba laiku. Šobrīd pagarinātais darba laiks nozarē esot lielāks kā pieļaujamais virsstundu skaits Darba likumā, un šī iemesla dēļ slimnīcas būs spiestas pārkāpt Darba likumu, lai nodrošinātu pakalpojumu. Izaicinājums būs arī māsu trūkums, jo atalgojuma palielinājums šogad nebija pietiekams, lai spētu uzvarēt starptautiskā konkurencē, atzīst Biruma.

Jau ziņots, ka maija beigās atlūgumu par PSKUS valdes locekļa amata atstāšanu uzrakstījusi Biruma, informēja Veselības ministrijas (VM) pārstāvis Oskars Šneiders.

Viņas vietā šodien notikušajā kapitāldaļu turētāja sanāksmē PSKUS valdes locekļa amatā iecelts slimnīcas Jaunās būvniecības daļas vadītājs Jānis Komisārs.

Kā norāda Šneiders, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam Komisārs amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs amatā ieceļ kandidātu, kas izvēlēts atklāta konkursa kārtībā.

PSKUS darbu turpina valdes priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un valdes locekle Elita Buša.