Likums paredz, ka Komisārs amata pienākumus pildīs līdz brīdim, kad valsts kapitāla daļu turētājs amatā iecels kandidātu, kurš tiks izvēlēts atklāta konkursa kārtībā.

Valdes locekļa amats kļuva vakants, jo Arta Biruma maija beigās uzrakstīja iesniegumu par amata atstāšanu, skaidro ministrijā.

Komisārs ir ieguvis inženiera izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā. Pēdējos piecus gadus viņš strādājis Stradiņa slimnīcā par jaunā korpusa projekta vadītāju, bet kopš 2016. gada – par Jaunās būvniecības daļas vadītāju.

Slimnīcas valdē darbu turpina priekšsēdētāja Ilze Kreicberga un locekle Elita Buša.