Pēc Veinbergas paustā, saņemtajā atzinumā pausts, ka 32. korpusa kāpņu kustība radusies temperatūras svārstību un grunts kustības rezultātā. Ja kāpņu slodze netiks palielināta, bīstamības ēkas izmantošanā nav, pausts ziņojumā.

Veinberga norādīja, ka atbilstoši atzinumā norādītajam, turpināsies kāpņu laidu deformācijas monitorings un slimnīca sāks plaisu monitorings pagraba telpās.

Tāpat tikšot veikts arī atzinumā norādītais pasākumu kopums drošības līmeņa paaugstināšanai, tostarp nodrošināts, lai netiktu mainīts kāpņu telpu lietošanas veids un netiktu palielināta to ekspluatācijas intensitāte. Tāpat tiks demontētas pakāpienu flīžu daļas, kas iestrādātas sienas apdarē, nodrošinot to pilnīgu balstījumu uz kāpņu laidiem.

Jau vēstīts, ka marta sākumā slimnīcas Saimniecības daļa, veicot kontroles apgaitu teritorijā, konstatēja 32. korpusa ēkas kāpņu telpas konstrukcijās pārvietojumu deformācijas, tāpēc slēdza korpusa centrālās kāpnes.

Neilgi pēc tam kustība tika atjaunota, tomēr, lai nodrošinātu pacientu, apmeklētāju un darbinieku drošu pārvietošanos pa kāpnēm, slimnīcas Saimniecības daļa turpināja kāpņu nobīžu monitoringu.