Autoceļi satiksmei iepriekš tika slēgti, jo ceļu segums bija pārmitrināts. Ceļu uzturētājs iepriekš nevarēja veikt seguma uzlabošanu, jo ar smagsvara tehniku vēl vairāk pasliktinātu autoceļa stāvokli. Uzturēšanas darbi tika sākti, kad ceļa segums bija apžuvis un atguvis nestspēju.

Autoceļa Bauska–Aizkraukle posmā no 28. kilometra līdz 35. kiometram tika veikta greiderēšana un šķembu iestrāde kūkumojošās vietās 29 kubikmetru apjomā. Lai pilnībā atjaunotos autoceļa nestspēja, ir ieviests transporta masas ierobežojums. Šobrīd pa ceļu liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Foto: Latvijas autoceļu uzturētājs

Valsts autoceļam Ruskulova–Bērzpils posmā no 21. kilometra līdz 31. kilometram tika veikta greiderēšana un šķembu iestrāde kūkumojošās vietās 48 kubikmetru apjomā.

Foto: Latvijas autoceļu uzturētājs

Greiderēšana noris uz tiem grants autoceļiem, kuru tehniskais stāvoklis un mitrums ir atbilstošs darbu izpildei. Uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti, darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu to izpildi un ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli.

LAU norāda, ka joprojām pievērš uzmnaību un regulāri apseko grants autoceļus. Tiklīdz konstatēs, ka kāda ceļa segums atbilst grants seguma remonta un greiderēšanas veikšanai, darbi tikšot sākti.

Tāpat LAU atgādina, ka autovadītājiem ir jāņem vērā – šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti. Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šajos ceļu posmos ir liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.