Novērtēšanas laikā Šengenas novērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu norīkoti eksperti, Eiropas Komisijas un ES aģentūru pārstāvji, analizēs pastāvošos procesus, tajā skaitā tiesisko regulējumu, un piemērošanā iesaistīto iestāžu darbību.

Novērtēšanā paredzēts izvērtēt personu nosūtīšanas atpakaļ prasību. Pārbaudē novērtēs Valsts robežsardzes, kā arī citu Latvijas institūciju spējas sekmīgi sadarboties, realizējot ārzemnieku atgriešanas pasākumus, kā arī šo pasākumu atbilstību Atgriešanas direktīvas prasībām.

Šengenas novērtēšanas komisija vērtēs Šengenas acquis prasību piemērošanu arī uz Latvijas gaisa, jūras un sauszemes robežām. Pārbaudes laikā komisija apmeklēs Valsts robežsardzes teritoriālās pārvaldes, lai praktiski iepazītos ar robežsardzes struktūrvienību darbu, kur novēros robežpārbaudes procedūras, intervēs gan robežkontroles punktos dienesta pienākumus veicošās amatpersonās, gan valsts robežu šķērsojošās personas.

Tāpat komisija piedalīsies patruļās uz "zaļās" robežas un uzklausīs Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta darbības prezentācijas centrālajā, reģionālajā un lokālajā līmenī.

Komisija vērtēs arī Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Muitas struktūrvienību darbu, izmantojot Šengenas informācijas sistēmu, kā arī datu aizsardzības nosacījumu ievērošanu Latvijas tiesībsargājošajās institūcijās.

Latvijas novērtēšana notiek saskaņā ar 2014. – 2019. gada daudzgadu izvērtēšanas programmu, kārtējo Šengenas pārbaužu grafiku un pamatojoties uz ES Padomes regulu.