VI atgādina, ka farmaceitiem ir tiesības neizsniegt medikamentus, ja viņam rodas aizdomas par recepšu veidlapu īstenumu. "Ja šaubas par recepšu veidlapas autentiskumu rodas vēlāk, aptiekas darbinieks informē VI. Ja tiek konstatēta ļaunprātīga recepšu veidlapu izmantošana, VI par to ziņo tiesībsargājošām institūcijām," skaidroja inspekcijā.

VI saņemtā informācija par recepšu veidlapu nozagšanu tiek ievietota arī Medikamentu informācijas centra portālā, ko lasa ievērojams skaits aptieku darbinieku-farmaceitu.

Inspekcija norādīja, ka ārstniecības iestādes vai aģentūras vadītājs reizi mēnesī pārbauda, kā iestādē tiek ievērota recepšu veidlapu glabāšanas kārtība, kā arī veic recepšu veidlapu inventarizāciju. Par pārbaudes rezultātiem komisija sastāda inventarizācijas aktu.

Ja tiek konstatēts īpašo recepšu veidlapu iztrūkumu vai pārpalikumu, ir notikusi zādzība, laupīšana vai zaudējumi radušies stihiskas nelaimes dēļ, attiecīgo seifu aizzīmogo un par notikušo faktu nekavējoties ziņo VI, kā arī Valsts policijai gadījumos, kad notikusi zādzība vai laupīšana.