15 esošie un bijušie Tukuma pašvaldības pārstāvji katrs saņēmuši 70 eiro sodu, jo Tukuma novada domes sēdē 2015. gadā balsoja par lēmumu pieņemšanu, ar kuriem tika apstiprināta autotransporta iznomāšana juridiskām un fiziskām personām ar pašvaldības funkciju nesaistītu pakalpojumu sniegšanai, tādējādi neievērojot Publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.

Lai arī pārkāpums izdarīts jau 2015. gadā, KNAB tikai nesen piemērojis naudas sodus. Nedaudz mazāk kā puse sodīto strādā arī šajā domes sasaukumā un tie ir Modris Liepiņš, Aivars Volfs, Arvīds Driķis, Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Dace Lebeda un pašreizējais novada mērs Ēriks Lukmans.

Tāpat KNAB izteicis aizrādījumu 14 esošajiem un bijušajiem Lielvārdes novada domes deputātiem. Šīs amatpersonas Lielvārdes novada domes sēdē, balsojot par maksas noteikšanu par autotransporta iznomāšanu Lielvārdes novada budžeta iestādēm, pašvaldības iestādē strādājošiem ārpus darba laika, sabiedriskajām un bezpeļņas organizācijām, kā arī pārējām juridiskajām un fiziskām personām neievēroja Publiskas personas mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības. Arī šis pārkāpums izdarīts 2015. gadā.