"Uztveru to kā savu pienākumu, lai vairs neatkārtojas mantojuma strīdi, kādus piedzīvojām, un lai šis īpašums mūžīgi kalpo sabiedrības labā. To nekad nebija domāts atjaunot un attīstīt kā privātu vietu," viņa skaidro laikrakstam.

Liepsalas atrodas Meirānos, starp Madonu un Lubānu. Katru vasaru tur notiek Karoga svētki, tāpat tur atrodas piemiņas istaba ar dažādiem vēsturiskiem materiāliem, bet vasarās īpašumā notiek jaunsargu nometne.

Kalpaka dzimtas māja pēc Otrā pasaules kara tika izpostīta. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas iespēja atgūt šo īpašumu bija Faltenas vecmāmiņa un viņas māsai Ārijai Kalpaks-Grundmanei. Ar daudzu cilvēku palīdzību Ārija atjaunoja un sakopa īpašumu, bet testamentā to novēlēja Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kas no mantojuma pieņemšanas atteicās.

"Bija runa, ka Aizsardzības ministrija varētu uzņemties šo īpašumu, bet ne bruņotie spēki. Un tajā laikā viena ļoti attāla radiniece pieteicās uz šo mantojumu. Kad es un mana māsa par to uzzinājām, mēs sūdzējām tiesā, jo mēs esam vistuvākās radinieces. Tiesas process visās instancēs prasīja drusciņ vairāk nekā desmit gadu," atklāj sieviete.