No VUGD ģenerāļa pakāpi plānots piešķirt dienesta priekšniekam Oskaram Āboliņam un viņa vietniekam Kristapam Eklonam.

Iekšlietu ministrija norāda, ka Āboliņam pulkveža pakāpe ir piešķirta 2014.gada novembrī. Āboliņš ir nodienējis pulkveža pakāpē vairāk kā pusi ģenerāļa pakāpes piešķiršanai noteiktā laika.

Āboliņa izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām - Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācija un Rīgas Tehniskajā universitātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē. Tāpat amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtējums ir A1, kas atbilst noteiktajām prasībām. Āboliņa veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā minēto, Āboliņam par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi un labiem darba izpildes rezultātiem piešķirama ģenerāļa pakāpe pirms termiņa.

Savukārt Eklons ir nodienējis pulkveža pakāpē ģenerāļa dienesta pakāpes piešķiršanas noteikto laiku - piecus gadus. Tāpat viņš esot izpildījis pārējās prasības, lai saņemtu augsto dienesta pakāpi.

Arī VP priekšnieka vietnieks, Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte esot nodienējis pulkveža pakāpē ģenerāļa pakāpes piešķiršanas noteikto laiku - piecus gadus.

Šultes izglītība pilnībā atbilst normatīvajos aktos izvirzītājām prasībām - Latvijas Policijas akadēmijā viņš ieguvis profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē, amatpersonas darbības un tās rezultātu novērtējums ir A1 un viņa veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

Ģenerālis ir pati augstākā dienesta pakāpe iekšlietu struktūrā. Kopumā iekšlietu struktūrā amatpersonām izšķir 12 pakāpes.