Šajā dienā tiek pieminēti visi kritušie Afganistānā un citos militārajos konfliktos, kur bijušās PSRS armijas sastāvā tika iesaistīti Latvijas iedzīvotāji. Afganistānas karā tika iesaistīti 3640 Latvijas iedzīvotāji, no tiem 62 karā krituši, 177 guvuši dažādas pakāpes ievainojumus, kā dēļ kļuvuši par invalīdiem, un viens pazudis bez vēsts.

Godināt kritušos šodien bija ieradies Saeimas deputāts Dainis Turlais (LPP/LC), Aizsardzības ministrijas pārstāvis Jānis Baškers, Ukrainas un Krievijas militārie atašeji, kā arī Romas katoļu baznīcas, Latvijas pareizticīgās baznīcas un musulmaņu kopienas pārstāvji.

Piemiņas pasākums bija kupli apmeklēts un pagāja kopumā mierīgi, informēja Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu asociācijas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Rusiņš.

Rusiņš atgādināja, ka 1998. gada 21. aprīlī tika dibināta Latvijā dzīvojošo Afganistānas kara un citu militāro konfliktu veterānu asociācija. Tā ir patstāvīga, sabiedriska un nepolitiska organizācija, kas uz brīvprātības pamata un interešu kopības apvieno Latvijas iedzīvotājus, kuri ir pildījuši karavīra pienākumus Afganistānā un citos militāros konfliktos pēc 1945. gada, kā arī ģimenes locekļus, kuru piederīgie krituši šajos karos vai miruši iegūto slimību un ievainojumu dēļ. Asociācijas biedrs nevar būt jaunāks par 18 gadiem.

Asociācijas darbības mērķis ir saskaņā ar Satversmi un valsts likumdošanu nodrošināt asociācijas biedru tiesību aizsardzību, kas noteiktas Vispārējā cilvēku tiesību deklarācijā un citos starptautiskos aktos par cilvēku tiesībām.