Gaidāma ledus sakustēšanās, tādēļ notiks straujas ūdens līmeņa svārstības un plašāk applūdīs palienes, kā arī zemākās vietas.

Kurzemes upēs arī gaidāma ledus sakustēšanās un ledus iešana, mazajās upēs gaidāma zemāko vietu applūšana, bet Ventā līdz palieņu applūšanai vēl 3 - 5 metri.