Kolekcionārs Dzintars Rubenis savu pastkaršu un fotogrāfiju kolekciju Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam uzdāvināja 2011. gadā. Dzintara Rubeņa nodotie biogrāfiskie dokumenti (izglītības dokumenti, biedra kartes, autobiogrāfija, ziņas par Rubeņu dzimtu), Dzintaram Rubenim adresētas brāļa Imanta vēstules, fotogrāfijas par Rubeņu dzimtu glabājas Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā.

Dzintara Rubeņa pastkaršu un fotogrāfiju kolekcijā ietilpst 1490 dažādas pastkartes un fotogrāfijas, kas aptver laika posmu no 1900. līdz 1980. gadam – lielākoties krāsainas un melnbaltas pastkartes, bet ir sastopamas arīdzan krāsainas un melnbaltas fotogrāfijas. Kolekcija sniedz plašu ieskatu ne tikai Latvijas vizuālajā dokumentācijā, bet arī pastkaršu un to fotogrāfu vēsturē.

Pastkartēs redzami Latvijas pilsētu skati, ielas, transports, tilti, baznīcas, parki, pieminekļi, Latvijas ainavas, upes un ezeri, sastopami arī fotodokumenti par Daugavas Vanagu mītni "Straumēni" Anglijā.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs aicina aplūkot Dzintara Rubeņa pastkaršu un fotogrāfiju kolekciju digitālajā krātuvē "Redzi, dzirdi Latviju!", kurā jau iespējams iespējams iepazīties ar vairāk nekā 300 pastkartēm.