Gotlandei bija ievērojama nozīme Latvijas un Igaunijas vēsturē, kļūstot par patvērumu tūkstošiem bēgļu, kas mazās zvejnieku laivās šķērsoja Baltijas jūru Otrā pasaules kara laikā, bēgot no Padomju okupācijas spēkiem. Izstāde “Gotlande. Patvērums ar skatu māju virzienā” izseko Latvijas trimdas mākslinieka Lara Strunkes un Igaunijas trimdas mākslinieka Enno Halleka stāstiem, kā arī strādā ar mūsdienu latviešu un somu laikmetīgajiem māksliniekiem Ingu Melderi un Miko Hincu, kuri veido jaunas interpretācijas par neseno Baltijas jūras reģiona kopīgo vēsturi.

Izstāžu cikls “Pārnēsājamās ainavas” apzina Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Tas seko Baltijas emigrācijas un trimdas personībām, aplūkojot tās plašākā 20. gadsimta mākslas norišu, migrācijas un globalizācijas kontekstā.

"Ja palūkojas tālākā vēsturē, cilvēku migrācijas plūsmas karu, politisku un ekonomisku pārmaiņu iespaidā ir notikušas nepārtraukti. Trimda, diaspora un migrācija ir arī pasaules kultūrtelpas raksturlielumi, kuru izpausmes noteikušas ne vien izmaiņas pasaules kartē, bet arī veidojušas augsni atšķirīgu mākslas un kultūras norišu attīstībai, veicinot kultūru sajaukšanos, pārklāšanos un jaunu ideju un virzienu rašanos," stāsta izstādes kuratores Solvita Krese un Diāna Popova.

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra starptautiskais izstāžu cikls “Pārnēsājamās ainavas” Rīgā, Parīzē, Gotlandē, Ņujorkā un Berlīnē notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, iesaistot plašu Latvijas un starptautiskās mākslas scēnas institūciju, pētnieku, kuratoru un mākslinieku loku.

Izstāde norisinās no šā gada 4. augusta līdz 30. septembrim “Körsbärsgården Konsthall”, Sundre Västergårde 135, 623 30 Burgsvik, Zviedrijā.