Gunārs Krollis ir viens redzamākajiem Latvijas 20. gadsimta otrās puses estampa meistariem, kura darbi vispirms asociējas ar perfekti izkoptu mākslinieciskās izteiksmes formu, pievēršoties visai sabiedrībai ļoti būtisku morāli ētisku tēmu atklāsmei.

Mākslinieks izstādēs piedalās kopš 1956. gada. Jau ar pirmajām izstādēm gan skatītāju, gan kritikas uzmanību piesaistīja viņa radītie linogriezumi un oforti, kas atklāja autora pārdomas par cilvēka esības jēgu, darba ikdienu, kosmosu, pasaules kultūras kontaktu un mijiedarbības jautājumiem.

Ekspozīcijā varēs aplūkot Gunāra Kroļļa 20. gadsimta 60. gadu vidū darinātos linogriezumu ciklus "Mana Rīga" un "Pļaviņu HES šoferi", kuros pilsētas vēstures, paaudžu attiecību un darba tēmas traktējums izceļas ar lielu vispārinājumu un heroizāciju. Savukārt 70.–80. gados tapušie ofortu triptihi "Japānas atspulgi" un "Vīnes dienasgrāmata" liecina par poētiskāku un niansētāku vēsturisko tēmu un tēlu atklāsmi. Izstādes apmeklētāji varēs iepazīties arī ar Gunāra Kroļļa pēdējos gados radītajiem lielformāta zīmējumiem tušas un grafīta tehnikās. Kādreiz Vidusāzijā, Japānā, Jordānijā, Sīrijā, Libānā pieredzētais atstāja ļoti spēcīgu iespaidu uz mākslinieku, radot noturīgu interesi un vēlmi skatīt senos pagātnes vēstures notikumus saistībā ar tagadnes norisēm.

Gunārs Krollis (1932) – grafiķis, profesors emeritus, Oforta ģildes viceprezidents, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors un Grafikas katedras Oforta darbnīcas pasniedzējs, vadītājs (1974–2006). Beidzis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1948–1953), Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1954–1960). Kopš 1956. gada sarīkojis vairāk nekā 40 personālizstādes Latvijā un ārzemēs, piedalījies vairāk nekā 450 izstādēs. Grāmatu grafikā strādā kopš 1958. gada; veidojis grāmatu dizainu un radījis ilustrācijas vairāk nekā 200 grāmatām. Daudzu profesionālu apbalvojumu laureāts. Gunārs Krollis ir arī dzejnieks. Viņš ir tekstu autors Raimonda Paula dziesmu ciklam "Melnais kliedziens" (1986), kā arī veidojis šī cikla vizualizācijas maestro 75 gadu jubilejas koncertā (2011).

Izstādei atlasīti eksponāti no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma un Gunāra Kroļļa īpašumā esošie darbi, kas sniedz nelielu ieskatu vecmeistara radošajā darbībā estampā un oriģinālgrafikā.