Kā vēsta Krievijas mediji, konkursā piedalījušās 25 dāmas no dažādām valsts malām, bet sīvajā konkurencē par daiļāko tika atzīta tieši Poļina.

Dibrovai ir gana liela pieredze konkursos – pirms desmit gadiem viņa piedalījusies neprecēto skaistuļu sacensībā "Mis Krievija", un tieši tur Poļina iepazinās ar savu nākamo vīru, kurš tolaik darbojies konkursa žūrijā.

Precēto skaistuļu konkursā piedalījušās sievietes vecumā no 25 līdz 43 gadiem, un dalībniecēm ir jāatbilst divām prasībām: pasē jābūt zīmogam, kas apliecina laulību, bet otrs nosacījums – jābūt vismaz vienam bērniņam.