Lai izpildītu uzdevumu, jābūt vismaz elementārām angļu valodas zināšanām. Prāta mežģis sākas ar melniem burtiem drukātu tekstu "can you find the mistake?" jeb "vai spēj atrast kļūdu?"

Tālāk seko krāsainu cipariņu virkne. Tiesa, to pārskatot, atklājas, ka skaitļi iet pēc kārtas augošā secībā un nekāda kļūda tajos nav ieviesusies.

Tad, vēlreiz pārskatot tekstu, atklājas, ka prāta mežģa atrisinājums visu laiku bijis acu priekšā, taču neuzmanības dēļ palaists garām.

Tekstā "can you find the mistake" divas reizes atkārtojas noteiktais artikuls "the". Proti, "can you find the the mistake". Bildītē teksts, cipari un simbolu krāsas sakombinētas tik atjautīgi, ka tikai retais ar pirmo piegājienu pamana kļūdu.

Uzdevums:

Atbilde: