Radiofrekvenču lietošanas tiesības pagarinātas no 2019. gada 1 janvāra līdz 2028.gada 31.decembrim joslai no 3750 megaherciem (MHz) līdz 3800 MHz.

Šādu lēmumu SPRK padome pieņēma, izvērtējot "Lattelecom" pieprasījumu, kas regulatorā tika saņemts 2018. gada 3. oktobrī.

Vienlaikus līdz ar tiesību termiņa pagarinājumu regulators noteicis "Lattelecom" vairākus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus, lai radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības tiktu izmantotas efektīvi. Katru gadu uz 31. decembri "Lattelecom" ir jābūt spēkā noteiktam skaitam VAS "Elektroniskie sakari" saņemtajām lietošanas atļaujām vairākās republikas pilsētās. Ja komersants neizmantos noteiktās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības atbilstoši minētajam nosacījumam, tad SPRK var lemt par attiecīgo radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību anulēšanu.

"Lattelecom" pieder valstij Privatizācijas aģentūras personā (51%) un Dānijā reģistrētajam "Telia Company" meitasuzņēmumam "Tilts Communications" (49%). "Lattelecom" grupā ir uzņēmumi "Lattelecom", "TET", "Citrus Solutions", "Lattelecom Technology", "Helio Media" un "Baltijas datoru akadēmija". "Lattelecom" pieder 23% SIA "Latvijas mobilais telefons" daļu.

"Lattelecom" konsolidētais apgrozījums pērn bija 195,67 miljoni eiro, kas ir par 1,1% jeb 2,4 miljoniem eiro vairāk nekā 2016. gadā, savukārt tā konsolidētā peļņa palielinājās par 26,4% jeb 8,5 miljoniem eiro, sasniedzot 40,7 miljonus eiro.