Tāpat bankā notiek gan sanāksmes, gan Likvidācijas komitejas sēdes un citi darbi, skaidroja Eglītis.

Jau ziņots, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) otrdien, 12. jūnijā atbalstījusi AS "ABLV Bank" pašlikvidāciju. Par šādu lēmumu FKTK ir informējusi ECB. Tuvākajās dienās FKTK sagatavos lēmuma projektu par kredītiestādei izsniegtās licences anulēšanu un iesniegs to ECB.

Trīs dienu laikā pēc licences anulēšanas bankas likvidācijas procesa īstenotājiem ir jāpublicē paziņojums par pašlikvidāciju "Latvijas Vēstnesī". Tas būs sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasījumu pieteikšanai.

Pašlikvidācijas process ir pamats bankas vadības maiņai, valdes funkcijas turpmāk pārņemot likvidatoriem. FKTK ir apstiprinājusi visus četrus izvēlētos likvidatorus. Arvīds Kostomārovs, Andris Kovaļčuks, Elvijs Vēbers un Eva Berlaus – šie cilvēki nodrošinās bankas pašlikvidācijas procesu.