Obligācijas ir dzēstas pēc cenas 100% no nominālvērtības, un vienlaicīgi tika veikta arī šo obligāciju pēdējā kupona izmaksa, teikts bankas paziņojumā biržai.

Kupona izmaksas brīdī banka ieturējusi ienākumu nodokli saskaņā ar likumos par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par uzņēmumu ienākuma nodokli noteikto kārtību.

Minētās obligāciju emisijas tika veiktas 2016. gada 22. februārī. To apjoms bija attiecīgi 75 miljoni ASV dolāri un 20 miljoni eiro pēc obligāciju nominālvērtības. Obligācijas tika emitētas ar termiņu divi gadi, un tās bija iekļautas biržas "Nasdaq Riga" Parāda vērtspapīru sarakstā.

Ieguldītājiem, kuri obligācijas tur pie citiem vērtspapīru turētājiem, nevis "ABLV Bank", banka veikusi obligāciju pamatsummas un kuponu izmaksu "ABLV Bank" uzskaites sistēmā. Šie līdzekļi - aptuveni 0,6% no kopējā apjoma - tiks pārskaitīti ieguldītājiem, tiklīdz būs atcelts 19. februārī ieviestais debeta operāciju ierobežojums.

"ABLV Bank" ar grūtībām saskārusies kopš 13. februāra, kad ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas institūcija (FinCEN) rosināja liegt bankai nodrošināt korespondentkontus ASV dolāros, pārmetot bankai sankciju pārkāpumus, naudas atmazgāšanu un kukuļdošanu. "ABLV Bank" apņēmusies atspēkot FinCEN ziņojumā izteiktos pārmetumus.

Savukārt no 19. februāra bankai uzraugs noteicis maksājumu ierobežojumus, liedzot veikt debeta operācijas klientu kontos jebkurā valūtā.

Bankas līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis 22. februārī pauda pārliecību, ka banka ir gatava tai noteikto maksājumu ierobežojumu atcelšanai.