Tai skaitā 2015. gadā iegādāti vērtspapīri par 1,81 miljardu eiro, 2016. gadā – par 2,55 miljardiem eiro, bet 2017. gadā – par 2,36 miljardiem eiro.

Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma tika sākta 2015. gada martā, īstenojot galveno Eirosistēmas – Eiropas Centrālās bankas un eirozonas nacionālo centrālo banku – mērķi, tas ir, uzturēt vidēja termiņa inflāciju tuvu, bet mazāk par 2% gadā.

PSPP ir viena no paplašinātās aktīvu pirkšanas programmas (PAPP) četrām sadaļām. PAPP ietilpst ietilpst arī CSPP (korporatīvā sektora vērtspapīru pirkšanas programma), CBPP3 (nodrošināto obligāciju pirkšanas programma) un ABSPP (ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru pirkšanas programma).

PAPP programma ilgs līdz 2018. gada septembra beigām vai līdz brīdim, kad Eiropas Centrālā banka būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas līmeņa tuvināšanās cenu stabilitātes mērķim. Ik mēnesi pirkto vērtspapīru mērķapjoms PAPP ir 60 miljardi eiro līdz 2017. gada decembra beigām (līdz 2017. gada aprīlim - 80 miljardi eiro) un 30 miljardi eiro no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada septembra beigām.

PAPP rezultātā Eirosistēma apmaina finanšu tirgū esošos mazāk likvīdos aktīvus (vērtspapīrus) pret augsti likvīdajiem naudas līdzekļiem. Tiek sagaidīts, ka šī intervence ietekmēs eirozonas ekonomiku ar monetārās transmisijas mehānisma starpniecību - uzlabos eirozonas konfidences rādītājus, samazinās procentu likmes, sekmēs kreditēšanas atgūšanos, stimulēs kopējo pieprasījumu un ražošanas kapacitāšu izmantošanu, kā rezultātā pieaugs ekonomiskā izaugsme un inflācija.