Stafeckis darbu "Latvenergo" valdē vēlas izbeigt ar šī gada 1. martu. Esošais valdes loceklis lēmis amatu atstāt, lai nodotos veselības stiprināšanai, rakstīts paziņojumā.

Stafeckis "Latvenergo" valdes locekļa un Tehnoloģiju un atbalsta direktora amata pienākumus pilda kopš 2015. gada, no 2011. gada līdz 2015. gadam bija AS "Latvijas elektriskie tīkli" (LET) valdes priekšsēdētājs, kopš 2014. gada – LET Izpilddirektors. Savukārt pirms tam viņš strādājis gan Pļaviņu hidroelektrostacijā, gan SIA "Siemens".

"Latvenergo" organizēs atlases procedūru, lai izvēlētos jaunu kompānijas valdes locekli un sagatavos priekšlikumus uzņēmuma padomei.

"Latvenergo" koncerns ir energoapgādes pakalpojumu sniedzējs, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu.

Visas "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.