Sabiedrībai "Vitol Netherlands B.V." tieši pieder 97,06% "Latvijas kuģniecības" balsstiesīgo akciju.

"Vitol Netherlands B.V" pieder 182 367 467 "Latvijas kuģniecības" dematerializētas uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām (A kategorijas akcijas), kā arī 399 999 830 vārda akcijas papīra formā ar balsstiesībām (B kategorijas akcijas).

20.decembrī "Latvijas kuģniecības" akcionāru sapulcē pieņemts lēmums par "Latvijas kuģniecības" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Līdz ar to galīgais akciju atpirkums tiek veikts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta ceturto daļu.

Ieraksta datums akciju galīgajai atpirkšanai ir 10. darba diena, skaitot no dienas, kad "Vitol Netherlands B.V." ir publicējis oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 82.panta septīto daļu.

Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas ir 0,71 eiro.

Šobrīd biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā ir iekļauti 200 miljoni "Latvijas kuģniecības" akciju. Kompānijas lielākais akcionārs ir "Vitol Netherlands B.V.", kurš vasarā bija izteicis "Latvijas kuģniecības" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

Kompānijas akcijas biržā kotē kopš 2002.gada 26.jūnija.

"Latvijas kuģniecības" koncerns šogad deviņos mēnešos strādāja ar 62,467 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,5% mazāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, taču koncerns guva peļņu 11,944 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

"Latvijas kuģniecība" veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem.