"Swedbank" aktīvu apjoms septembra beigās bija 5,1 miljards eiro, "SEB bankas" - 3,68 miljardi eiro, bet "ABLV Bank" – 3,649 miljardi eiro.

Lielāko banku topā izmaiņas notikušas arī pēc trešā ceturkšņa – no oktobra sākuma darbu sāka "Nordea" un "DNB bankas" apvienotā banka "Luminor Bank". "Nordea" aktīvi septembra beigās bija 2,38 miljardi eiro, bet "DNB bankas" – 2,3 miljardi eiro. Kopā tie būtu 4,69 miljardi eiro, kas ierindotu "Luminor Bank" lielāko Latvijas banku topa otrajā vietā.

Latvijas banku sektora kopējie aktīvi septembra beigās bija 27,5 miljardi eiro.

Kopš šā gada sākuma banku kopējo aktīvu vērtība samazinājusies par 7% jeb diviem miljardiem eiro. Šogad trešajā ceturksnī aktīvu vērtība samazinājās par 1,3 miljardiem eiro jeb 5%, salīdzinot ar otro ceturksni.

Savukārt kopš 2016. gada sākuma banku sektora aktīvu vērtība pakāpeniski samazinājusies par 4,4 miljardiem eiro jeb 14%.

Viens no iemesliem, kāpēc samazinās aktīvu apjoms bankās, kuru darbs vērsts uz ārvalstu klientu apkalpošanu, ir atteikšanās no sadarbības ar augsta riska klientiem un darbības augsta riska jurisdikcijās, piemēram, bankas savos klientu portfeļos samazina čaulas kompāniju īpatsvaru.

Trīs pēc aktīviem lielākās Latvijas bankas uzrauga Eiropas Centrālā banka, kā to paredz Eiropas Savienības Vienotais uzraudzības mehānisms. Šīs trīs bankas Latvijā kopš Vienotā uzraudzības mehānisma izveidošanas ir "Swedbank", "ABLV Bank" un "SEB banka".