Viņa informēja, ka vienas akcijas nominālvērtība ir 0,3 eiro, bet pārdošanas cena – 0,71 eiro.

"Latvijas kuģniecības" akcionāri ārkārtas sapulcē 26. oktobrī nolēma palielināt pamatkapitālu līdz 180 miljoniem eiro, emitējot 400 miljonus jaunas B kategorijas vārda akcijas papīra formā, katras akcijas nominālvērtība – 0,3 eiro.

Pēc jaunās akciju emisijas, "Latvijas kuģniecības" kapitālu veidos 600 miljoni akciju, tajā skaitā līdzšinējie 200 miljoni akciju ar nominālvērtību 0,3 eiro un jaunās emisijas 400 miljoni B kategorijas vārda akciju papīra formā arī ar nominālvērtību 0,3 eiro.

Tāpat ziņots, ka šogad 15. augustā noslēdzās "Vitol Netherlands B.V." ("Vitol") izteiktais "Latvijas kuģniecības" akciju obligātais atpirkšanas piedāvājums – pēc tā "Vitol" palielināja līdzdalību "Latvijas kuģniecība" kapitālā līdz 90,79 %.

"Latvijas kuģniecība" koncerns 2017. gada pirmajā pusgadā strādāja ar 43,69 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3 % mazāk nekā 2016. gada attiecīgajā periodā, taču koncerns guva peļņu 8,597 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

"Latvijas kuģniecība" veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem. ''Latvijas kuģniecības'' akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.