Finanšu tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

"FinTech" jeb finanšu tehnoloģiju nozare ir viena no pasaulē straujāk augošajām ar milzīgu attīstības potenciālu. Pētījumi liecina, ka kopš 2010.gada nozarē pasaulē tajā ir investēti gandrīz 100 miljardi ASV dolāru, vien 2017.gadā investīciju apjomam sasniedzot gandrīz 30 miljardus ASV dolāru. Tas uzskatāmi parāda īpaši straujo tās attīstību pēdējos gados. Nav mazsvarīgi, ka "FinTech" uzņēmumu straujo attīstību un izplatību ietekmē tas, ka tiem piemīt potenciāls izlauzties starptautiskā līmenī un tie vienlīdzīgi konkurē globālā mērogā ar atzītiem finanšu tirgus līderiem. Tas izriet no tā, ka šo uzņēmumu piedāvātie digitālie risinājumi parasti ir pielietojami globālā mērogā.

Nozares izaugsmes potenciālu skaidri apliecina arvien lielāks digitālo risinājumu izmantošanas apjoms pasaulē un Latvijā. Trešdaļa digitāli aktīvo personu visā pasaulē šobrīd jau izmanto vismaz divus "FinTech" produktus. Šādai tendencei turpinoties, tuvākajā laikā tiek prognozēts, ka šo personu īpatsvars pārsniegs 50% robežu. Savukārt "Fintech Adoption Index" pētījums apliecina to, ka vairāk nekā 80% cilvēku ir informēti par dažādām platformām, produktiem un pakalpojumiem, kuri ir balstīti uz "FinTech", tādējādi parādot to, ka cilvēku izpratne par nozari kļūst arvien pilnvērtīgāka un dziļāka. Tas savukārt paver iespēju ticami prognozēt vēl straujāku attīstību.

Arī Latvijas "FinTech" uzņēmumi ir piedzīvojuši būtisku izaugsmi un spējuši ielauzties ārvalstu tirgos, apliecinot nozares lielo eksportspējas potenciālu, kā arī augstu pievienoto vērtību. Ir jāuzsver, ka arī valsts politikai veidošanas līmenī ir pievērsta pastiprināta uzmanība "FinTech" nozares attīstībai kā svarīgai tautsaimniecības sastāvdaļai, kas nākotnē var apliecināt Latvijas ambīcijas kļūt par starptautiskas nozīmes finanšu centru.

Vienreizēja iespēja attīstīt finanšu tehnoloģijas Latvijā

Vienlaikus, ar finanšu pakalpojumu straujo digitalizāciju un jaunas "FinTech" nozares rašanos pasaulē, šobrīd ir novērojams augsti kvalificēta darbaspēka trūkums, kuram būtu pietiekoši dziļas zināšanas gan informācijas tehnoloģiju, gan finanšu jomā. Turklāt pieprasījums pēc šāda veida profesionāļiem ir augošs un līdz galam nepiepildīts visā pasaulē. Lai sagatavotu nozarei nepieciešamos specialistus, pasaulē pirmā uz finanšu tehnoloģijām orientētā studiju programma tika atklāta tikai 2016. gadā.

Pagaidām šāda veida studiju programmas pasaulē nav plaši sastopamas. Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte ir pirmie, kuri, apvienojot spēkus, ir izveidojuši jaunu, Baltijas reģionā unikālu starpdisciplināru studiju programmu "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas". Jaunā studiju programma sagatavos darba tirgum šobrīd tik pieprasītos IT speciālistus ar dziļām zināšanām finanšu jomā. Ņemot vērā darba tirgus straujo attīstību, studiju programmas izveidē nozīmīga loma bija sadarbībai ar darba devējiem, kas pārstāv finanšu nozari. Tas nodrošināja iespējami aktuāla programmas satura izveidi. Programmas izveide un īstenošana sniedz labus priekšnoteikumus tam, lai jaunieši, kuri izvēlas studēt RTU un BA kopīgajā studiju programmā "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas", kļūtu par speciālistiem ar unikālām kompetencēm, kas, savukārt, varētu sekmēt Latvijas attīstību un kļūšanu par nozīmīgu finanšu tehnoloģiju centru.

Nebijusi sadarbība starp nozaru līderiem

Jaunā studiju programma ir izstrādāta, sadarbojoties Banku augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas "Finanses" un Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas "Datorsistēmas" docētājiem, kā arī kompetentākajiem informācijas tehnoloģiju un finanšu nozaru uzņēmumu pārstāvjiem. Programmas izveidošana ir arī lielisks apliecinājums tam, ka, sadarbojoties vadošajām Latvijas augstskolām, kā arī izmantojot abu augstskolu specializāciju, var izveidot augstākā līmeņa studiju programmu, kura spēs sagatavot pasaules līmeņa speciālistus.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā ir atklāta un reģistrēties ir iespējams elektroniski vienotajā pieteikšanās sistēmā, kā arī abās augstskolās. Iepazīties ar jauno studiju programmu varēs atvērto durvju dienā, kas notiks 5.jūlijā, plkst. 16:00 Banku augstskolā.

Vairāk informācija www.ba.lv vai www.rtu.lv.