Šī gada ziemas semestra mācību vērtēšanas aptaujas rezultāti rāda, ka studenti vispozitīvāk vērtē RBS Angļu valodas centra pasniedzēju profesionalitāti, mācību struktūru, izmantoto "Google Classroom" rīku, mācību materiālus, mācību atmosfēru un noteikumu, ka nodarbību laikā jārunā tikai angļu valodā.

Daloties savās domās par angļu valodas apmācībām, vislabāk tiek novērtēti RBS Angļu valodas centra pasniedzēji. Visas 15 dažādu līmeņu mācību grupas uzsver pasniedzēju augsto profesionalitāti. "Ir liela nozīmē redzēt klases priekšā pārliecinošu, harizmātisku un zinošu lektoru, kurš viegli izskaidro nesaprotamās lietas. Turklāt, vēl patīkamāk ir mācīties, ja skolotājs ir vienkārši jauks cilvēks un ar labu humora izjūtu, šīs cilvēciskās īpašības mācību atmosfēru padara divtik patīkamu", vērtē Intermediate (vidējā līmeņa) grupas students. Studenti ar angļu valodas iesācēja līmeni raksta, ka lektori ir pacietīgi un saprotoši, nepieciešamības gadījumā veltot laiku neskaidriem jautājumiem. Savukārt, studenti ar augstāku angļu valodās līmeni atzīmē, ka ļoti laba pieeja mācību procesam ir iespēja grupai mācīties pie diviem pasniedzējiem – viens pasniedzējs māca gramatiku, otrs vada runāšanas un klausīšanās nodarbības. RBS Angļu valodas centrā visām mācību grupām sākot ar Intermediate (vidējā līmeņa) līmeni viens no pasniedzējiem ir "native speaker" – cilvēks, kuram angļu valoda ir dzimtā valoda.

"Man patīk mana dzimtā (angļu) valoda un es patiesi apbrīnoju cilvēkus, kas ir iemācījušies citu valodu. Kā pasniedzējam, domāju, ka mans pienesums ir būt daļai no šī procesa. Nodarbībās visvairāk man patīk satikt dažādus cilvēkus, mūsu studenti ir dažādi un dažādu nolūku vadīti mācās angļu valodu. Pats uzskatu, ka mūsdienu pasaulē angļu valoda ir nepieciešama. Vienalga kas tu esi, angļu valoda atvērs tev durvis gan profesionāli biznesā, gan vienkārši komunikācijā ar cilvēkiem no citām valstīm. Dzīve noteikti ir labāka, ja pārvada angļu valodu," saka Džesī Terners (Jesse Turner), RBS Angļu valodas centra pasniedzējs no Lielbritānijas, RBS strādā jau 11 gadus.

Šeit var iepazīties ar RBS Angļu valodas centra mācību pieeju un pasniedzējiem. Jaunais RBS Angļu valodas centra pavasara semestris sāksies 3. aprīlī.

*Super skolotājs, super humora izjūta! – studenta vērtējums par pasniedzēju no RBS Angļu valodas centra ik semestra anketēšanas.