Novērtējot operatīvas komunikācijas un savlaicīgas informācijas apmaiņas nozīmi par plānotajiem un neplānotajiem elektroapgādes pārtraukumiem, plānoto elektroenerģijas skaitītāja nomaiņu, elektrolīniju trašu tīrīšanu klientu īpašumā vai gadījumiem, kad tiek atslēgts vai pieslēgts elektroenerģijas skaitītājs, jau vairāk nekā 86% klientu ir reģistrējuši savu mobilā tālruņa numuru vai e-pastu AS "Sadales tīkls" vai sava elektroenerģijas tirgotāja datu bāzē. Tomēr, ņemot vērā, ka laika gaitā reģistrētais klientu tālruņa numurs vai e-pasts var būt mainījies, šogad izstādes "Vide un enerģija" apmeklētājiem AS "Sadales tīkls" ar aicinājumu "Esi vienmēr gaismā!" interaktīvā veidā piedāvās atjaunot savu kontaktinformāciju un vienmēr būt informētiem par elektroapgādi savā īpašumā.

Arī šogad AS "Sadales tīkls" stendā apmeklētājiem visus ar elektroapgādi saistītos jautājumus palīdzēs atrisināt uzņēmuma speciālisti, kuri sniegs konsultācijas par efektīvu elektrotīkla pieslēguma jaudu izmantošanu, viedo elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanas procesu, demonstrēs AS "Sadales tīkls" klientu portāla www.e-st.lv iespējas, tajā skaitā parādīs, kā apskatīt detalizētu sava īpašuma elektroenerģijas patēriņu, ja īpašumā jau ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs. Klienti tiks mudināti pēc iespējas aktīvāk izmantot attālinātās klientu apkalpošanas iespējas, ko piedāvā ne vien AS "Sadales tīkls", bet arī elektroenerģijas tirgotāji, tādējādi ietaupot savu laiku un iegūstot portālā visu nepieciešamo informāciju par sadales sistēmas operatora sniegtajiem pakalpojumiem.

Izstādes laikā klienti varēs noskaidrot atbildes uz jautājumiem par elektrotīkla pieslēguma izbūves procesu, kas ik gadu kļūst vienkāršāks un klientiem ērtāks. Turklāt šobrīd mājsaimniecību klienti visas ar pieslēguma izbūvi vai pieslēguma jaudas izmaiņām nepieciešamās darbības, tostarp iesniegt un parakstīt dokumentus, var veikt klientu portālā www.e-st.lv, kas ir attīstījies līdz mūsdienīgam un ērtam rīkam saziņai ar AS "Sadales tīkls".

Izstāde "Vide un enerģija 2017" ir Baltijā lielākais pasākums energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju jomā, kuru organizē starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1. AS "Sadales tīkls" izstādē "Vide un enerģija" piedalās jau ceturto gadu un iepriekšējos gados izstādes apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar operatīvajā darbā izmantoto dispečervadības sistēmu, viedajām tehnoloģijām un risinājumiem, viedo elektroenerģijas skaitītāju iespējām un priekšrocībām, uzņēmuma speciālisti skaidroja izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos, efektīvas elektrotīkla jaudas izmantošanas ieguvumus, kā arī atgādināja klientiem elektrodrošības noteikumus.