Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārais dienests

Pārtikas un veterinārā dienests Latvijā kontrolē pārtikas apriti, nodrošina veterināro uzraudzību un kontroli, robežkontroli, specifiskās pārtikas novērtēšanu un reģistrāciju, kā arī veterināro zāļu reģistrāciju.