Ministru kabinets

Ministru kabinets

Ministru kabinets ir Latvijas Republikas augstākā izpildvara. Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabineta vadītājs ir Ministru prezidents.

Māris Zanders: Smags gadījums  (397)

11.augusts 2018 00:04

Āris Jansons: Londonai ir plāns  (62)

09.jūlijs 2018 14:31