Ministru kabinets

Ministru kabinets

Ministru kabinets ir Latvijas Republikas augstākā izpildvara. Tā sastāvu un darbību nosaka Latvijas Republikas Satversme un Ministru kabineta iekārtas likums. Ministru kabineta vadītājs ir Ministru prezidents.