Latvijas Banka

Latvijas Banka

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka, kuras uzdevumi ir noteikt un īstenot monetāro politiku, emitēt nacionālo valūtu, veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību u.c. Tā ir viena no svarīgākajām valsts iestādēm, kas veic likumā noteiktus tautsaimnieciskus uzdevumus. Latvijas Bankas darbības galvenais mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti valstī. Latvijas Banka tika dibināta 1922. gadā.

Ko dara Latvijas banka

07.novembris 2017 21:58

Kā saņemt par 5% vairāk?

06.jūnijs 2017 15:32