Korupcija

Korupcija

Korupcija ir sabiedrības uzticētās varas ļaunprātīga izmantošana personīgo vai tuvu stāvošu cilvēku interešu labā. Tā mazina sabiedrības lojalitāti pret valsti un negatīvi ietekmē valsts politisko stabilitāti.