Ieslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde

Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par Latvijas ieslodzījuma vietu darbību un nodrošina to finansiālo un tehnisko bāzi, kā arī veic citas likumdošanas aktos noteiktās funkcijas.

Slēdz Vecumnieku cietumu  (16)

01.janvāris 2017 08:24