ENAP

ENAP

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde ir Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes struktūrvienība, kas nodarbojas ar valstī sarežģītāko ekonomisko noziegumu izmeklēšanu. ENAP pārziņā ir liela apmēra krāpšanu, viltotas naudas izgatavošanas un izplatīšanas, akcizēto preču nelikumīgas ražošanas un aprites apkarošana. ENAP izmeklē arī noziegumus kredītiestādēs un apkaro nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumus. Tāpat ENAP pārziņā ir kibernoziegumu un vides noziegumu izmeklēšana.